ÚČTOVNÍCTVO
PRE VÁŠ BIZNIS
Naša firma a jej zamestnanci sú odborníci na tieto služby:
• účtovnícke služby
daňové poradenstvo
Ing. Erika Nosianová
tvorba web stránok
Copyright © Ing. Erika Nosianová s.r.o.  Tvorba web stránok
- konateľka a zakladateľka spoločnosti
- zodpovedá za odbornú stránku poskytovaných služieb
- zabezpečuje styk s obchodnými partnermi
- špecializuje sa na účtovníctvo, dane , mzdy a personalistiku
- zabezpečuje styk s inštitúciami zdravotného  poistenia, sociálneho poistenia a daňovým úradom podľa miestnej
  príslušnosti klienta

› vyštudovala Gymnázium v Šuranoch /1984 - 1988/ so zameraním na ekonomiku a administratívu
› absolvovala VŠE, fakultu ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici /1988 - 1992/
› po skončení vysokoškolského štúdia pracovala na Daňovom úrade v Šuranoch /1992 - 1994/
› po materskej dovolenke /1994 - 1995/ nastúpila pracovať do Slovenskej sporiteľni, a.s. v Nových Zámkoch, kde
  pôsobila  v období od 1995 - 2002  na pozíciách - poradca, kontrolór, ekonomický námestník riaditeľa a štatutárny
  zástupca riaditeľa banky.
› v období od 2002 -2006 pôsobila ako vedúca pobočky SLSP, a.s. v Šuranoch
› od 01.04.2007 začala podnikať ako SZČO pod obchodným názvom Ing. Erika Nosianová - EN-Servis
› v máji 2010 založila spoločnosť s ručením obmedzeným pod obchodným názvom Ing. Erika Nosianová s.r.o.
účtovnícke služby
úvod  | kontakt